تبریز، جاده سنتو، کوی نظام پزشکی، مجتمع تجاری صدف، واحد 4

041-35416473

09141096189

وبسایت ما :             WWW.TABRIZCORECUT.COM