کرگیری از بتن مسلح (سوراخکاری بتن) به قطر 1 اینچ جهت کاشت بولت

محل پروژه : تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی جلفا

کارفرما : شرکت آبانگان صنعت / جناب مهندس مقدم

تعداد کرگیری انجام شده : 100 فقره


سوراخکاری بتن برای کاشت بولت

سوراخکاری بتن برای کاشت بولت

سوراخکاری بتن برای کاشت بولت

سوراخکاری بتن برای کاشت بولت

سوراخکاری بتن برای کاشت بولت

سوراخکاری بتن برای کاشت بولت

سوراخکاری بتن برای کاشت بولت

سوراخکاری بتن برای کاشت بولت

سوراخکاری بتن برای کاشت بولت

سوراخکاری بتن برای کاشت بولت

سوراخکاری بتن برای کاشت بولت